SORU SOR   NACE Sorgulama
AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı:

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir:

Programdan araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ya da girişimciler yararlanabilir.

Destek Unsurları:

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

(%)

Kira Desteği

Teknopark içi

30.000

75

Teknopark dışı

24.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

100

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

 

75

Eğitim Desteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

25.000

 

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Sık Yapılan Hatalar:

Destek Programı

Hatalı İşlem

Doğru İşlem

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Girişimci olarak başvuran herkesin Başlangıç Sermayesi Desteği Almak İstemesi

Destek Programında Başlangıç Sermayesi desteğinden fadalanabilmek için;                                                                     -Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,
-Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora
derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar,
-Öğretim elemanları
faydalanabilir.                                                                         Ayrıca proje başvuru tarihinden önce 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ar-ge desteği
almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan proje başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde işletmesini kuranlar da yararlanabilir. .

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının
program içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının ve fatura tarihinin program süresi içerisinde olması gerekmektedir.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ödemenin banka aracılığıyla değil elden yapılması

Destek kapsamındaki giderlere ilişkin ödemelerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Mal/Hizmet alımlarında Asgari Teknik Özelliklerinin göz ardı edilmesi

Destek Programı Kapsamında Kurul Kararında desteklenmesine karar verilen mal/hizmet satın alımlarında Kurul Kararında belirtilen asgari teknik özelliklere uygun şekilde alım yapılmalıdır. Kurul kararında sabitlenen asgari teknik özelliklere ilişkin farklı bir durum olması durumunda revizyon hakkının kullanılması gerekmektedir.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Destek Programı kapsamında mevzuatta belirtilen sürelere uyulmaması

Desteklenmesine karar verilen proje başvurularına ilişkin proje süresi boyunca yapılacak işlemlere ilişkin mevzuatta belirtilen sürelere dikkat edilerek işlem yapılması gerekmektedir.

 Not: Bilgiler kosgeb.gov.tr adresinden alınmıştır. 

BİZİ TAKİP EDİN !
Sosyal Medya’da paylaşımlarımızı takip edin !
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
  Bülten ve diğer iletişimleri almayı kabul ediyorum.
PMA DANIŞMANLIK
© 2020 İçeriklerin kopyalanması ve kullanılması yasaktır.