SORU SOR   NACE Sorgulama
Stratejik Ürün Destek Programı

Programın Amacı:

Amacı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Kapsamı: Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL ve geri ödemeli 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) TL’ye kadar desteklenecektir.

Başvuru Şartları:

1.    Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan,

2.    Program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olan veya tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortakları program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olan,

3.    Proje paydaşı/paydaşları ile işbirliği yaparak başvuran İşletmeler başvuru yapabilir.

Destek Unsurları:


Destek Süresi:
 Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) ayın  tam katlarından oluşur.

Destek Üst Limitleri: Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL ve geri ödemeli 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL olmak üzere 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a) Makine-teçhizat desteği*

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

b) Yazılım giderleri desteği*

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

c) Personel gideri desteği**

Geri ödemesiz

ç) Referans numune gideri desteği

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

d) Hizmet alımı desteği

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

* Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

** Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

 

 

Sıkça Yapılan Hatalar:

Destek Programı

Hatalı İşlem

Doğru İşlem

Stratejik Ürün Destek Programı

Ödemenin çek/senet ile yapılması durumunda vadeli çek/senetler varsa bunlara ilişkin vade tamamlanmadan ödeme talep edilmesi

Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi ve vadeli çek/senet dâhil olmak üzere tamamının ödenmiş olması ve tüm bu ödemeler tamamlandıktan sonra ödeme talebinde bulunması gerekmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının program süresi içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının program süresi içerisinde olması gerekmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Destek kapsamında ödemelerin banka aracılığıyla değil elden yapılması

Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Gider gerçekleşmesine konu fatura bilgilerinin eksik olması.

Gider gerçekleşmesine konu faturada, işletme tarafından alınan mal ve hizmete ilişkin bilgiler uygun şekilde yer almalıdır.

Stratejik Ürün Destek Programı

Yanlış/eksik evrak yükleyerek ödeme
talebinde bulunulması

Stratejik Ürün Destek Programı mevzuatı kapsamında ödeme talebinin kontrol edilerek doğru eklerin eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Aynı Ödeme Talep Formunun birkaç kez doldurulması

İlgili destek için bir kez ödeme talebinde bulunulmalıdır.

Stratejik Ürün Destek Programı

Gider gerçekleşmesine konu fatura tutarlarının tamamının ödenmemesi

Gider gerçekleşmesine konu fatura tutarlarının tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Gider gerçekleşmesine konu faturalarda giderler sadece döviz cinsinden belirtildiğinde ödenecek tutar hesaplanırken hata yapılması

Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda yer alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılması gerekir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Destek başvurularında başvuru koşullarına uymayan durumların bulunması (Örn: Paydaş/büyük işletmenin gerekli nitelikleri sağlamaması, uzlaşı belgesi/paydaş beyan formunda yapılan eksiklikler vb.)

Destek başvurusu yapan işletmenin öncelikle mevzuatı çok iyi okuyup anlaması, yapmayı düşündüğü projenin bu desteğe uygun olup olmadığını detaylı kontrol etmesi, proje hazırlanmasına hakim olunması, projeyi hazırlarken gerçekçi hedefler uygun faaliyetler ve giderler belirlemesi gerekmektedir.

 

Not: Bilgiler kosgeb.gov.tr üzerinden alınmıştır.

BİZİ TAKİP EDİN !
Sosyal Medya’da paylaşımlarımızı takip edin !
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
  Bülten ve diğer iletişimleri almayı kabul ediyorum.
PMA DANIŞMANLIK
© 2020 İçeriklerin kopyalanması ve kullanılması yasaktır.