Proje Yönetim Himzeti

Proje Yönetim Hizmeti

Proje yönetiminde, kurumun stratejilerine uygunluğun sağlanması, etkin bir analiz ve planlama, başlangıç ve bitiş zamanlarının belirlenmesi, koordinasyon ve etkileşimin doğru biçimde oluşturulması ve uygulama aşamalarına geçildiğinde doğru gözlem ve denetimler ile kontrollerin tamamlanması başarıya ulaşmadaki en önemli adımlardır. PMA CONSULTING bu bakış açısıyla, tüm bu adımları en doğru ve en etkin şekilde gerçekleştirerek kurumlara eksiksiz, katma değerli proje yönetimi hizmeti sunar.

PMA CONSULTING proje yönetimi hizmetleri kapsamında; kapsam yönetimi, entegrasyon yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetimi, risk yönetimi, paydaş yönetimi ve tedarik yönetimi olmak üzere projelendirmenin gerektirdiği tüm hizmetleri sağlar.

Büyük ölçekli projelerin kurum/firma adına proje/program yönetimi yapılabileceği gibi, küçük çaplı projelerinin belirli standartlarda yönetilmesi için danışmanlık, eğitim, gerekli araçların kurulum ve implementasyonu da proje yönetimi hizmetleri arasındadır.

  • PROJE YÖNETİM AŞAMALARI

  • Aşama 1- Kurumu Tanıma ve Eğitim
  • Aşama 2- PMI Organizasyonu, Süreç ve Dokümanların Oluşturulması
  • Aşama 3- Pilot Proje Mentorluğu
  • Aşama 4- Sonuçların Değerlendirilmesi ve Revizyonlar
  • Aşama 5- Kapanış